Påmelding

For å melde deg på laiv må du fylle ut påmeldingsskjema på nett i løpet av onsdag. Laiv er gratis.

Overnatting
Tilbudet om overnatting har blitt avlyst på grunn av liten respons.

«Det store leirbålet» lørdag kveld i biblioteket
Denne mingle- og litteraturkvelden er åpen for påmelding eller spontant oppmøte.
Deltakeravgift kr. 50,- dekker til pizza og brus.
Hovedmålgruppen er ungdom 13–20 år, men «unge voksne» er også velkommen.

Kursene lørdag og søndag
Deltakeravgift kr. 100,- betales inn ved påmelding.
Påmeldingsfristen er nå utløpt.

Kontonummer for betaling av deltakeravgift:  4410.06.44409
Betalingen merkes med “FF” og navn.